Cыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін талқылауы өтті

«Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің « Б.Римова  атындағы   Талдықорған драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында 2023 жылдын  27 қарашасында  сағат 11:00-де  Талдықорған қаласы  Көктем №24  мекенжайында   кәсіпорын қызметіндегі  сыбайлас  жемқорлық тәуекелдерін  ішкі талдау  нәтижелерін  талқылауы  өтті. 

В государственном комунальном казенном предприятии «Талдыкорганский драматический театр  имени Б.Римовой» Государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» 27 ноября 2023 года в 11-00 по адресу г.Талдыкорган , улица Көктем №24   проводено публичное  обсуждение  результатов  внутреннего  анализа коррупционных  рисков в деятельности  предприятия. 

On November 27, 2023, at 11-00 a.m. at the address of Taldykorgan, Koktem Street No. 24, a public discussion of the results of an internal analysis of corruption risks in the activities of the enterprise was held at the State Communal Public Enterprise "Taldykorgan Drama Theater named after B. Rimova" of the State Institution "Department of Culture, Archives and Documentation of the Zhetisu Region".

 


Печать   Электронная почта